Skadereglering

För att kunna handlägga din skadeanmälan behöver vi en hel del information.

Vi behöver till exempel få veta:
• Vad som skadats eller stulits
• Ålder och värde på det som stulits
• Bifoga polisrapport, som du fick när du anmälde skadan/förlusten
• Inköpskvitton, garantibevis och annat
• Information om larm, stöldskyddsmärkning, märke och modell
• Om någon skadats och även uppgifter om vilka och hur

Det är bra om du tidigt letar fram allt som kan vara av intresse. Utöver detta underlättar det också för oss om du anger vilken försäkring skadan gäller, hur vi kan få kontakt med dig och andra saker av praktisk natur.

När vi har fått all information om din skada kontrollerar vi att försäkring finns och att den gäller för dig och din familj, den skadade egendomen och skadehändelsen. Slutligen gör vi en värdering av den skadade egendomen utifrån de värderingsregler som finns i villkoret.

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion