Båt

Ägare av fritidsbåtar möter många grynnor. En del ligger inte i vattnet men kan vara bekymmersamma ändå. Båtförsäkringen håller dig flytande. Här kan du läsa en kort sammanfattning av försäkringsskyddet.

I Grundförsäkringen ingår följande:

Sjöskador

Skador uppkommna i sjön.

Brand

Eld som kommit lös.

Stöld och Skadegörelse

Stöld eller skadegörelse av båt eller båt tillbehör.

Uppläggning och Transport

Skador uppkommna av transport eller sjösättning/landsättning.

Ansvar och Rättskydd

Hjälper till med skadeståndsanspråk och ekonomisk hjälp för juridiska ombud.

Olycksfall

Om någon i båtsällskapet skadar sig.

Tilläggsförsäkringar
• BåtMER. (Innehåller Maskinskada, Avbrottsersättning och Resekostnader)

Villkor kan du ladda hem under villkor Båt och läsa i lugn och ro.

Vid skada är det alltid de fullständiga villkoren som gäller. Du kan också ringa oss så skickar vi de fullständiga villkoren till dig, 0523-38020

Var gäller försäkringen?
Båtförsäkringen gäller i Sverige, Danmark, Norge, Finland och i dessa länders territorialvatten, Östersjön med angränsande hav och vikar, Kielkanalen, Kattegatt, Skagerack och Nordsjön öster om linjen Lindesnes – Helgoland – Cuxhaven.

Vem omfattas av försäkringen?
Båtförsäkringen gäller för dig som ägare till fritidsbåt som används för privat bruk.
Försäkringen kan också gälla för annan person, om denne haft ägarens tillstånd att använda båten.

Offertförfrågan

Alla fält är obligatoriska att fylla i


Uppgifter om båten

Motor

Övriga uppgifter

Övrigt

Jag samtycker att BSB tillhandahåller dessa uppgifter för att kunna kontakta mig, mer info finns att läsa här

Vanliga frågor
» Vilken tid måste jag ta upp båten?
Försäkringen gäller utan tidsbegränsning. Dock gäller inte försäkringen om skadorna har orsakats av snö, is, frost, nederbörd etc.
» Ingår Maskinskada?
Nej, det är en tilläggsprodukt som heter BåtMER. BåtMER innehåller Maskinskada, Avbrottsersättning och Resekostnader
Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion