Tips för en härlig säsong i fritidshuset

Några vårtips vid öppning av ditt fritidshus:

• Rensa hängrännor och rensgaller på stuprören, skräp och löv samlas ofta där under vintern.
• Se till att avrinningen från huset är i funktion.
• Rensa dräneringsbrunnar om sådana finns.
• Har du utkastare på fasaden? Kontrollera att denna inte frusit sönder.
• Kontrollera ledningar och andra vatteninstallationer inomhus för att undvika läckage när du släpper på vattnet.
• Kontrollera så att slangar till diskmaskin eller tvättmaskin inte fått skador av gnagare som råttor eller möss.

Grilla i trädgården

Tänker du elda grenar och annat trädgårdsavfall på tomten? Tänk på att kontrollera så det inte råder eldningsförbud på platsen. Välj en plats på säkert avstånd från huset och där risken för spridning är så liten som möjligt. Ha gärna en trädgårdsslang i beredskap om det finns risk för spridning av branden.

När våren kommer vill vi givetvis starta upp grillen igen. Under de senaste åren har många olyckor orsakats av att man använt sin grill för nära byggnaden. Går något galet med grillningen (till exempel att det flammar upp eller blåser ut kolgnistor) så är givetvis avståndet till byggnaden avgörande för hur stor risken är. Välj en grillplats på säkert avstånd från husen.
Och du - passa på att njuta av den underbara våren också!

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion