Här beställer du servicekort

Ett servicekort att ha med sig på resa kan underlätta om något skulle hända dig eller din familj.
Detta intyg skall visas upp för läkare på plats.
Skulle allvarligare skador inträffa finns de kontaktuppgifter som du behöver för att SOS International skall veta var och hur du är försäkrad.

Namnge samtliga resenärer med namn och personnummer som är mantalsskrivna och boende på adressen.

Försäkringstagarens personummer eller försäkringsnummer

Telefonnummer

E-postadress

Eventuellt meddelande

Jag samtycker att BSB tillhandahåller dessa uppgifter för att kunna kontakta mig, mer info finns att läsa här

Kontakta oss
evalott.jpg
Eva-Lott Swahnberg els@bsb.se 0523-380 20 0761-007899
anetter.jpg
Anette Henriksson ah@bsb.se 0523-380 20 0702-282224
peter.jpg
Peter Turesson peter.turesson@bsb.se 0523-380 20 0735-135566
helena.jpg
Helena Johansson Olsmyr helena@bsb.se 0523-380 20 0734-203360
Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion