Affär

Affärsförsäkringen ger ett bra skydd för dig som är butiksägare

Vår försäkring för affär och handel omfattar minst ett grundskydd som ersätter:

Egendom

Varor och Inventarier.

Avbrott

Ekonomiska förluster vid driftstörningar efter ersättningsbar egendomsskada.

Ansvar

Skadeståndskrav för sak- eller personskada.

Exempel på vanliga tilläggsförsäkringar
• Ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tvister (rättsskydd)
• Ekonomisk förlust eller skadeståndskrav när anställd stjäl eller förskingrar (förmögenhetsbrott)
• Skadeståndsersättning till anställd vid personskada genom exempelvis misshandel (överfall)
• Krisbearbetning hos exempelvis psykolog efter rån, överfall eller trafikolycka. Gäller högst 10 behandlingar.

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion